Skýrsla um framtíðarlausn til meðhöndlunar á brennanlegum úrgangi í stað urðunar

Starfshópur um forverkefni til undirbúnings að innleiðingu framtíðarlausnar til meðhöndlunar á brennanlegum úrgangi í stað urðunar hefur skilað af sér skýrslu. 

Meðal helstu niðurstaðna starfshópsins eru: 

  • Hátæknisorpbrennsla yrði reist á Suðvesturhorni landsins þar sem meira en 80% af úrganginum falla til.
  • Mat á staðsetningu leiðir í ljós nokkra kosti sem þyrfti að greina nánar en bygging hátæknibrennslunnar í Álfsnesi myndi fela í sér minnstan rekstrarkostnað þar sem kostnaður við flutning úrgangs til stöðvarinnar væri lægstur.
  • Hátæknibrennslan þarf að geta afkastað allt að 130.000 tonnum á ári. Hún mun framleiða rafmagn og heitt vatn en rekstrarkostnaði verður einkum mætt með hliðgjöldum.
  • Stofnkostnaður hefur verið metinn með grófum hætti, sem og rekstrarkostnaður. Kostnaður við byggingu brennsluna er áætlaður á bilinu 20 – 35 milljarðar króna.
  • Fyrir liggur að hliðgjöldin munu ráðast fyrst og fremst af því eignarformi sem verður fyrir valinu sem gætu verið á milinu 20- 40 krónur á kíló.
  • Í næsta áfanga verkefnisins þarf að stofna félag sem fær það hlutverk að halda áfram undirbúningsvinnu og þróa ítarlega viðskiptaáætlun um verkefnið.
  • Ef niðurstaða viðskiptaáætlunar gefur tilefni til uppbyggingar á slíkri brennslu þarf að liggja fyrir hverjir munu standa að undirbúningi og framkvæmd verkefnisins, rekstri vinnslunnar og samninga við sveitarfélög o.fl. um ráðstöfun brennanlegs úrgangs í farveg vinnslunnar.

Skýrsluna má lesa í heild sinni hér

307. stjf. SOS 01.12.21

307. stjf. SOS 01.12.21

306. stjf. SOS 27.10.21

306. stjf. SOS 27.10.21

305. stjf. SOS 21.09.21

305. stjf. SOS 21.09.21

304. stjf. SOS 24.08.21

304. stjf. SOS 24.08.21

303. stjf. SOS 22.06.21

303. stjf. SOS 22.06.21

302. stjf. SOS 18.05.21

302. stjf. SOS 18.05.21

301. stjf. SOS 13.04.21

301. stjf. SOS 13.04.21

300. stjf. SOS 22.02.21

300. stjf. SOS 22.02.21

292. stjf. SOS 22.04.20

292. stjf. SOS 22.04.20